حقوق اقلیت های دینی در قانون/ آیا ا...

تا پیش از پیروزی انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵شمسی وضعِ حقوقی اقلیت‌های دینی، همچون سایر مردم، بیشتر تابع مشی سیاسی حکومت‌ها، منش فردی پادشاهان و امرای محلی و برخی آرای عالمان مسلمان و غیرمسلمان بود...

ادامه مطلب...

برابری در حقوق، تفاوت در آیین (حقوق...

تدوین قانون اساسی در هر کشور، نماد آغاز دوره‌ای جدید از زندگی سیاسی است. به همین دلیل به طور معمول زمان استقلال کشورها یا زمان تصویب قانون اساسی، «روز ملی» نام می‌‌گیرد. با ...

ادامه مطلب...

اصل آزادی بیان در حقوق ایران و قرآن...

چکیده: حق آزادی بیان یکی از حقوق اساسی و بنیادین بشری به حساب می آید. این حق از زمان خلقت انسان وجود داشته و تا پایان حیات انسان و روز محشر نیز باقی خواهد ماند. این واژه (( آزادی بیان)) تنها آزادی سخن...

ادامه مطلب...

نقش ماده ۶۶ قانون آیین دادرسی کیفری...

چکیده: امروزه سازمان های غیردولتی از جمله سازوکارهای حقوق بشری هستند که در نظام بین الملل حقوق بشر برای شکل گیری جامعه ای مدنی و نیز در روند دموکراسیزاسیون دولت ها نقش چشمگیری دارند. تحقق حقوق شهروندی...

ادامه مطلب...

چگونگی استیفای مطالبات در روابط موج...

آن چه در این مقاله خواهید خواند: در ابتدا به دعاوی روابط میان موجر و مستاجر از جمله مطالبه اجاره بها اشاره می کند. عقد اجاره را براساس ماده قانونی تعریف می کند. اجرت المثل و اجرت المسمی در اجاره را تو...

ادامه مطلب...

حق تشکیل خانواده و دسترسی به فناوری...

حق تشکیل خانواده یکی از حقوق اساسی فرد است که در اسناد بین المللی حقوق بشر اعم از جهانی و منطقه ای به آن اشاره شده است و دولت ها تکالیف سلبی و ایجابی نسبت به افراد برای اعمال این حق دارند. شیوه های جد...

ادامه مطلب...

حقوق شهروندی در قوانین ایران و قوان...

در ابتدای مقاله از ضرورت وجود دو گروه حکومت و افراد جامعه می گوید. و از عنوان ها و حقوق و تکالیفی که این دو گروه در دوره های مختلف داشته اند نام می برد. در ادامه مفهوم کوتاهی از حقوق شهروندی و شهروند ...

ادامه مطلب...

غربت حریم خصوصی در کتاب قانون

حق خلوت آدمیان و حرمت حریم خصوصی یکی از مصادیق بارز حقوق اساسی بشر است. پیشرفت علم و تکنولوژی به همان اندازه که می‌تواند برای بشریت مطلوب باشد به همان اندازه نیز می‌تواند خطرآفرین و تهدید&zw...

ادامه مطلب...

حمایت از حقوق زنان در مراحل دادرسی

در ابتدای مقاله از مقررات حمایتی که برای زنان در قوانین اساسی و داخلی کشورها وجود دارد، می گوید. همچنین از ذکر حقوق زنان در موازین بین المللی و منشورهای حقوق بشری می گوید. اصلی از قانون اساسی را بیان ...

ادامه مطلب...

همجنس گرایی در حقوق ایران

در ابتدای مقاله همجنس گراها را افرادی می داند که به ارتباط جنسی با همجنس خود گرایش دارند و عنوان می کند که در برخی کتب رواشناسی همجنس گرایی را نوعی آسیب و اختلال می دانند که ریشه در توارث، فیزیولوژی، ...

ادامه مطلب...